Privacy & Cookie statement

Wij, Topform, handelsnaam/samenwerkingsvorm van retail organisatie Euretco B.V. (gevestigd te Koninginneweg 1, Hoevelaken, ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 20074112), zorgen ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met dit statement willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen. Topform zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval. We verwerken verschillende persoonsgegevens van u zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Het doel van deze gegevensverwerking is het onderhouden van contact met klanten die hun gegevens achterlaten middels het contact- of afsprakenformulier, het versturen van nieuwsbrieven en marketingberichten.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn door u gegeven of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden. Uw gegevens worden gedeeld met lokale ondernemers die aangesloten zijn bij Topform, in het kader van het maken van een afspraak.

Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren en waar gegevens aan worden verstrekt.

Beveiliging en bewaarbeleid

We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van digitale nieuwsbrieven, dan kunt u uzelf door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief afmelden.

Cookies

Bij uw bezoek aan de website www.topform worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor wij informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming.

Disclaimer

Wij proberen de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden en bij te werken indien nodig. We staan echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie, en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopiëren of te gebruiken op enige wijze zonder dat wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, of een verzoek zoals hierboven weergegeven wilt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen:

Topform
Koninginneweg 1, 3871 JZ, Hoevelaken, Nederland
Postbus 150, 3870 CD, Hoevelaken, Nederland
Mailen kan ook: topform@euretco.com

Voor meer informatie over Euretco B.V. verwijzen wij u naar www.euretco.com.

Cookietabel

Name Domain Type cookie Doel Geldigheidsduur
loc .addthis.com Analytisch Geolocatie, die wordt gebruikt om providers te helpen bepalen hoe gebruikers die informatie met elkaar delen geografisch zijn gelegen (statusniveau). 1 jaar
mus .addthis.com
Niet geclassificeerd 1 jaar
na_tc .addthis.com Marketing Registreert gebruikersgegevens zoals aankoopgegevens, websitenavigatie, IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt. Deze gegevens worden gecombineerd met psychografische, demografische en geografische gegevens met als doel het personaliseren van inhoud, advertenties en aangepaste communicatie. 13 maanden
ouid .addthis.com Marketing Maakt het mogelijk om via vele sociale media een artikel op onze website te delen. Met deze cookies wordt bijgehouden wat de gebruikersvoorkeuren zijn en of deze gebruiker ook artikelen deelt met de AddThis buttons. 1 jaar
uid .addthis.com Marketing Niet geclassificeerd 2 jaar
uvc .addthis.com Marketing Wordt gebruikt om het AddThis deelplatform te laten draaien. 1 jaar
tuuid .creative-serving.com Advertising Meten van conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in een centrale adserver 2 jaar
tuuid_last_update .creative-serving.com
Niet geclassificeerd 3 maanden
DSID .doubleclick.net Marketing Deze cookie wordt gebruikt voor het opnieuw targeten, optimaliseren, rapporteren en toekennen van online advertenties. 2 weken
IDE .doubleclick.net Advertising Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. 1 jaar
fr .facebook.com Advertising Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden
1P_JAR .google.com Marketing Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien. 1 week
AID .google.com Functioneel Cookies van dit domein worden gebruikt om te meten of bezoekers op advertenties klikken en de website van deze adverteerder bezoeken. 1 maand
APISID .google.com Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie
CONSENT .google.com Marketing De cookie wordt door Google gebruikt om te meten welke woorden en banners effectief zijn 10 jaar
HSID .google.com Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie
NID .google.com Marketing Cookie van Google voor advertenties 6 maanden
SAPISID .google.com Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie
SID .google.com Functioneel Beschermd gebruikers data tegen ongeauthorizeerde toegang. Sessie
SIDCC .google.com Marketing Google gebruikt deze cookie om advertenties aan te passen aan uw waarschijnlijke interesse 2 jaar
SSID .google.com Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie
1P_JAR .google.nl Marketing Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien. 1 week
APISID .google.nl Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie
CONSENT .google.nl Marketing De cookie wordt door Google gebruikt om te meten welke woorden en banners effectief zijn 10 jaar
HSID .google.nl Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie
NID .google.nl Marketing Cookie van Google voor advertenties 6 maanden
SAPISID .google.nl Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie
SID .google.nl Functioneel Beschermd gebruikers data tegen ongeauthorizeerde toegang. Sessie
SSID .google.nl Marketing Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Sessie
_ga .topform.nl Functioneel Gebruikt om gebruikers te onderscheiden 2 jaar
_gat .topform.nl Functioneel Gebruikt om gebruikers te onderscheiden Sessie
_gid .topform.nl Functioneel Gebruikt om gebruikers te onderscheiden 1 dag
CONCRETE5 .topform.nl


__atuvc .topform.nl Functioneel Deze cookie is vaak ingebed in websites om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een reeks netwerk- en deelplatforms. 30 minuten
__atuvs .topform.nl Functioneel Deze cookie is vaak ingebed in websites om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een reeks netwerk- en deelplatforms. 30 minuten
DV .google.nl Functioneel We gebruiken Google Analytics om te analyseren hoe u onze website gebruikt. Vervolgens passen we deze kennis toe om u te helpen de informatie te selecteren die het beste bij u past. En om u openingen te tonen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Zonder deze cookie mist u gepersonaliseerde informatie. 2 jaar
Eettafels

Eettafels die uitnodigen om aan te schuiven. Voor inspirerende werksessies en bijzondere gesprekken. Geheel naar jouw wensen samen te stellen.